Storkereden
 Klim Strandvej 5, 9690 Fjerritslev                                       

Storkereden er en integreret institution, som tilbyder dagpasning for børn i alderen 0-10 år.

 

Småbørnsgruppen 0-3 år - tlf. 72578105

Dagligdagen i småbørnsgruppen foregår i trygge og genkendelige rammer med leg og aktiviteter, som passer til aldersgruppen.

Småbørnsgruppen har egne lokaler samt 3 pædagoger tilknyttet.

Børnehaven 3-6 år - tlf. 72578105

Dagligdagen i børnehaven er præget af leg og aktiviteter, hvilket der er mulighed for både inden- og udendøre. Vi har kort afstand til skov og strand og adgang til en skurvogn i skoven.

Desuden tilbydes der forskellige aktiviteter, der bl.a. har til formål at styrke og udvikle barnets sproglige, motoriske og intellektuelle udvikling.

Skolefritidsordning - tlf. 41913106

SFO har til opgave at være et socialpædagogisk pasningstilbud for de yngste skolebørn.

I fritidsordningens dagligdag lægges der vægt på, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri.

Vi giver børnene mulighed for at få indflydelse, medbestemmelse og medansvar på deres dagligdag og derved bidrager vi til, at børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber styrkes. Det er ligeledes vigtigt, at børnene stilles overfor alderssvarende krav og udfordringer.

Det er vigtigt, at brugen af leg og frirum, hvor børnene kan dyrke egne initiativer og udfolde sig på egne præmisser, kombineres med planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor og praktiske gøremål og andre fælles oplevelser, der kan støtte og styrke det enkelte barns udvikling og evne til at samarbejde og fungere sammen med andre.

Desuden er det vigtigt, at børnene i Storkereden oplever tryghed og omsorg, da det er et nødvendigt fundament for barnets tro på sig selv og tillid til omgivelserne.